Przejdź do treści

Tax Free

OFERTA / USŁUGI

Stawki za usługi księgowe zawsze ustalamy indywidualnie dla każdego Klienta.

W przypadku usług innych niż księgowe, ceny ustalane są indywidualnie i zależne od przewidywanego nakładu pracy (który jest ustalany z góry). W przypadku usług księgowych cena zależy głównie od rodzaju prowadzonej księgowości, ilości dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników oraz świadczonych przez Biuro Rachunkowe TAX FREE usług dodatkowych.

Za wykonane usługi wystawiamy raz na miesiąc faktury VAT, które są kosztem Państwa firmy.

Prezentowane poniżej ceny (netto) za usługi księgowe – mają charakter jedynie orientacyjny (nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i w zależności od rodzaju prowadzonych ksiąg wynoszą:

0 zł/msc

dla ryczałtu ewidencjonowanego
(ewidencja przychodów)

0 zł/msc

dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
(KPiR)

0 zł/msc

dla ksiąg handlowych

0 zł/msc/pracownik

za obsługę rozliczeń pracowniczych

Deklaracje VAT-7, VAT-UE, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-36, CIT-8 oraz rozliczenie ZUS przedsiębiorcy wliczone są w cenę usługi księgowej.

Do podanych wyżej cen netto należy doliczyć podatek VAT.

Nasze usługi księgowe i doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej kierujemy do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe, występować o zwrot podatku VAT, realizować działania finansowane ze środków unijnych, a także tych, którzy szukają wsparcia biznesowego w budowaniu swoich firm.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość);
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT, VAT-UE);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych;
 • udzielanie konsultacji księgowych w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów;
 • monitorowanie zobowiązań i należności (w tym potwierdzenia sald);
 • czynne uczestnictwo w kontrolach podatkowych;
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • sporządzanie listy płac pracowników i zleceniobiorców wraz z deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi oraz prowadzeniem kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 • obsługa zatrudnienia osób z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (sporządzanie umów, rachunków);
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy);
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie deklaracji związanych z zatrudnieniem (PIT4R, PIT11, PIT8AR, PIT40);
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (deklaracje rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące, imienne raporty dla pracowników, elektroniczny sposób komunikacji z ZUS);
 • wyprowadzanie zaległości: korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS od 1999 r.